Üyelik

Değerli Üye Adayımız,

Tüzüğümüzde belirtildiği gibi;

  • Asil üyelik için en az bir kurucu üyenin veya en az iki asıl üyenin adayı teklif etmesi, adayın faaliyet gösterdiği İlin sanayi veya ticaret odasının ilgili meslek komitesine kayıtlı olması, ya da mezkur odalarda kayıtlı tüzel kişilerin temsil salahiyetine haiz ve sirkülerinde 1. veya 2.derecede imza yetkisine sahip gerçek kişilerden, “Karton Ambalaj” üretmeye/işlemeye mahsus, baskı, keski, yapıştırma, şekillendirme makinalarından bir kısmına veya tamamına sahip olması gereklidir.
  • Adayın müracaatını üzerine dernek yönetim kurulu toplanır ve azmi otuz gün içinde oy çokluğu ile karar alarak, neticeden adayı bir yazı ile haberdar eder.
  • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmayanların derneğe Asil üye olabilmeleri için, Türk Vatandaşları hakkında Aranan kanuni şartların yanı sıra Türkiye’de ikamet etmek hakkına sahip bulunmaları şartı da aranır.

Yeni üye olma talebinizi gerçekleştirmek için

doldurarak bize iletiniz.

Talebiniz bize ulaştığı anda, talebinizi aldığımıza dair haberdar edileceksiniz. Akabinde, yukarıda da belirtildiği gibi üyeliğinizin kabulüne ait bilgi size en geç 30 gün içinde iletilecektir.

Üyeliğe kabulünüz, gerekli ödentileri tamamlamanız ile birlikte yürürlüğe girecektir.

KASAD gösterdiğiniz ilgiye teşekkür eder.

Kasad - 2018