Denetim Kurulu

Denetim Kurulu

DENETİM KURULU ASIL ÜYELER DENETİM KURULU YEDEK ÜYELER
Ümit Büyükgönenç Ömer Metin Çiftçioğlu
Habil Karagöz Ali Vural Heper
Emre Duran Murat Demir
Neriman İçer Leman Pelin İren

Kasad - 2018