Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği / Carton Board Packaging Manufacturers Association

Yeni Kampanya | 01/03/2018

KASAD ile Petrol Ofisi A.Ş. Automatic Filo Yönetimi Distribütörü TAPET Petrol Ürünleri Nak.İnş.Taah.Paz.Ltd.Şti arasında protokol düzenlenmiştir.

Bu protokol kapsamında KASAD’a Motorin ve Benzinde toplam % 6,5 (beş) indirim tanımlanmıştır. Bu indirimin % 6 (dört buçuk)’u, TAPET üzerinden yaptığı akaryakıt alımlarında KASAD üyelerine indirim olarak, kalan % 0,5 (yarım)’i ise KASAD İktisadi İşletmesine prim olarak verilecektir.

TAPET Petrol üzerinden sisteme dâhil olarak, araçlarının yakıt ihtiyaçlarını karşılayan KASAD üyelerinin sistemde kaldıkları süre boyunca aylık KDV hariç toplam tüketimleri üzerinden % 0,5 (yarım) + KDV oranında tutar, KASAD tarafından ayda bir defa olmak üzere ayın son gününde TAPET Petrol 'e fatura edilecektir. Bu faturanın ödemesi TAPET tarafından takip eden her ayın 22'sinde düzenli olarak KASAD’ın belirteceği banka hesabına yatırılacaktır.

Ancak TAPET, beklenmeyen ekonomik olumsuzluklar veya yetkili merciler tarafından yürürlüğe konan sektörel uygulama değişiklikleri, akaryakıt sektörünün uymakla tabi olduğu kurumların alacağı kararlardan (tavan-taban fiyat uygulamaları, vergi oranlarında yapılacak değişiklikler, döviz kurları ve faizlerde yaşanabilecek aşırı değişimler sonucu kar marjında oluşan anormal değişiklikler nedeni ile veya piyasa koşullarındaki değişiklikler) dolayı MÜŞTERİ'nin ve KASAD’ın satış koşullarında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yapılan bu değişiklik KASAD’a ve MÜŞTERİ’ye yazılı olarak TAPET tarafından bildirilecektir. Ancak bu zorunlu sektörel uygulamaların dışında kalan, TAPET’ in kendi inisiyatifinde olan kararları sonucu iskonto oranlarındaki herhangi bir düşüşte KASAD tek taraflı olarak protokolü feshetme hakkında sahiptir.

KASAD tarafından gönderilen üyelere yakıt verip vermeme kararı tamamen TAPET Petrole aittir. TAPET Petrolün yakıt alım sözleşmesindeki Şartları yerine getiremeyen KASAD üyelerine yakıt verilmez.

İş bu protokol 20.10.2016 tarihinde iki nüsha halinde düzenlenmiş olup, bir nüshası KASAD’a bir nüshası TAPET Petrole verilmiştir. Bu protokolden doğacak anlaşmazlıkların ve ihtilafların vuku bulması halinde taraflarca İstanbul Mahkemeleri salahiyeti kabul edilmiştir.

Bu sistemi kullanarak indirimli akaryakıt  kampanyasının Üyelere sağladığı avantajlar:

  • Petrol Ofisi ile herhangi bir kullanım taahhüdü olmadan indirim kazanma imkanı sağlayacaktır.
  • Ödemeyi kredi kartı dışında farklı ödeme şekilleriyle de yapma imkanına sahip olacaktır.
  • Projeden faydalanan üyeler tüm Türkiye’deki 1.901 anlaşmalı Petrol Ofisi’nden kullanım miktarlarına ve araç sayısına bakılmaksızın indirim yapılacaktır.
  • Üye, Derneğinize bağlı olduğu sürece indirimli yakıt alımından yararlanabilecektir.
    Lütfen Kasad Genel Sekreteri Erol GÜL ile irtibata geçiniz.
    gensek@kasad.org.tr
Yukarı